inicjatywylokalne

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Chrzypsko Wielkie do udziału w konkursie na najciekawsze inicjatywy kulturalne. Jeśli masz pomysł na organizację warsztatów, koncertu, wystawy lub innego wydarzenia kulturalnego, ten konkurs jest dla Ciebie! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (poniżej w załączniku) oraz złożenia wniosku (druk do pobrania również poniżej).

Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Chrzypskie inicjatywy kulturalne", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018".

Cele konkursu:
- inicjowanie i pogłębienie współpracy pomiędzy GOK a społecznością lokalną,
- poszerzanie oferty kulturalnej, odkrywanie nowych obszarów zainteresowania i wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców,
- dotarcie i objęcie edukacją kulturalną osób nie korzystających dotychczas z oferty GOK.

Temat konkursu:
- wszelkie inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej kultury, czyli: działania artystyczne, poświęcone dziedzictwu kulturowemu, edukacyjne i integracyjne.

Kto może zgłosić pomysł?
- osoby indywidualne - mieszkańcy gminy Chrzypsko Wielkie, wyłącznie osoby pełnoletnie,
- grupy nieformalne - mieszkańcy gminy Chrzypsko Wielkie, minimum 3 osoby, w tym co najmniej jedna osoba pełnoletnia,
- grupy formalne - stowarzyszenia, instytucje oświatowe, kluby sportowe, organizacje religijne

Termin realizacji zadań: między 6 sierpnia a 12 listopada 2018 r.

Procedura:
- należy wypełnić formularz - wniosek (dostepny poniżej)
- wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 24 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie:
- dofinansowanie otrzyma od 3 do 7 inicjatyw
- całkowity budżet wynosi 22 000 zł (maksymalna kwota na jeden wniosek to 8 tys. zł)

Dokumenty:
- REGULAMIN
- WNIOSEK

Wybór inicjatyw nastąpi pomiędzy 24 a 28 czerwca 2018 r.

Do komisji konkursowej zostanie zaproszony jeden przedstawiciel wnioskodawcy. Ocena będzie dokonywana w formie głosowania, a członek komisji nie będzie mógł głosować na wniosek, który sam reprezentuje. 

Na co można przeznaczyć środki?
- honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów –prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty: delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie, 

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych,

- koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny, 

- poligrafia –wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja, 

- koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania 

- scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów),  

- noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów,

- koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej), 

- zakup praw autorskich lub licencji, 

- niezbędne ubezpieczenia

Gminny Ośrodek Kultury Chrzypsko,  ul. Główna 22, Chrzypsko Wielkie, tel. 61 295 14 08
Wykonanie strony: Joomla :: SOLmedia.pl