ojczysty2018

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,Ojczysty-dodaj do ulubionych''. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publczna w Chrzypsku Wielkim wziął udział w projekcie ,,Potyczki z ojczystym''. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, konkurs ortograficzno-językowy dla uczniów klas VII i VIII z powiatów międzychodzkiego i szamotulskiego, a także I Gminne Dyktando w Chrzypsku Wielkim.

 

 

Projekt "Potyczki z ojczystym" składał się z dwóch modułów: międzypowiatowych igrzysk ortograficznych dla młodzieży z klas 7 i 8 z powiatów międzychodzkiego i szamotulskiego oraz z konkursów i warsztatów językowych dla dzieci i młodzieży z klas 4, 5, 6 z gminy Chrzypsko Wielkie. W igrzyskach ortograficznych wzięli udział uczniowie ze szkół w Chrzypsku Wielkim, Lutomiu, Baborowie i Kwilczu. Ogółem od etapu szkolnego w igrzyskach wzięło udział 104 uczniów. Po etapie szkolnym odbył się dwustopniowy etap międzypowiatowy, w którym wzięli udział uczniowie reprezentujący 4 szkoły. Uczniowie pisali dyktando ortograficzne, a następnie rozwiązywali zadania językowe i ortograficzne, odpowiadając na pytania komisji konkursowej.


Po obu etapach komisja wydała następujący werdykt:
miejsce I - Joanna Kubsik
miejsce II - Katarzyna Bartkowiak
miejsce III - Kinga Mikuła
miejsce IV - Maksymilian Jarmużek

Gratulujemy!

Emocje w słowie - uczniowie klas VI uczestniczyli w warsztatach z aktorką, specjalizującą się z w teatrze lalkowym, animacji i dubbingu. W formie aktywnych zajęć mogli wykonać najprostsze lalki - używając papieru i folii, a następnie animować je. Prowadząca warsztaty przeprowadziła następnie ćwiczenia dubbingowe. Uczniowie wymyślali historie (łącząc znane sobie wątki baśni z wytworami własnej wyobraźni), ćwicząc poprawne i piękne posługiwanie się słowami - tak by zaciekawić odbiorców, zawiązać jakąś akcję, nadać bohaterowi (posługując się głosem) określone cechy

Na tropie nazw miejsc - uczniowie klas V szkoły podstawowej wyjechali na warsztaty w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, zwiedzając ekspozycję z przewodnikiem Markiem Fiedlerem - synem słynnego podróżnika Arkadego Fiedlera. Podczas pobytu usłyszeli o miejscach, do któych podróżował Arkady Fiedler, oglądali eksponaty pochodzące z różnych części świata przywiezione przez podróżnika, zobaczyli replikę statku "Santa Maria", na którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę oraz obejrzeli salę poświęconą słynnym polskim pilotom z Dywizjonu 303 i replikę myśliwca Hurricane. W ramach działań projektowych dla obu klas zostały przeprowadzone: lekcje języka polskiego, dotyczące legend jako formy literackiej i zasad ich tworzenia oraz lekcje informatyki, podczas których uczniowie, korzystając z internetu, wyszukiwali informacje i objaśnienia nazw miejscowości z terenu gminy Chrzypsko Wielkie. Na podstawie zdobytych informacji uczniowie przygotowali w formie plakatów legendy na temat pochodzenia nazw miejscowości położonych na terenie naszej gminy. Jako utrwalenie nowych wiadomości z pobytu w muzeum w Puszczykowie uczniowie przygotowali plakaty i makiety, dotyczące podróży i wypraw Arkadego Fiedlera.

I Gminne Dyktando w Chrzypsku Wielkim - zorganizowane w listopadzie w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy (10 osób) pisali tekst przygotowany specjalnie przez dr Agnieszkę Krygier-Łączkowską. Spotkanie było również okazją do omówienia zasad ortograficznych. Po sprawdzeniu prac najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi oraz okolicznościowymi dyplomami.

Zwycięzcami pierwszej edycji gminnego dyktanda zostali:
miejsce I (ex aequo) - pani Danuta Wnuk i pan Norbert Paprocki
miejsce II - pani Michalina Andrys
miejsce III - pani Dominika Sztanka
miejsce IV - pani Danuta Wieczorek
miejsce V - pan Mikołaj Matysiak

Gratulujemy!

Gminny Ośrodek Kultury Chrzypsko,  ul. Główna 22, Chrzypsko Wielkie, tel. 61 295 14 08
Wykonanie strony: Joomla :: SOLmedia.pl