inicjatywy lokalne

W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim wziął udział w projekcie Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2018. Z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury, przeprowadzona została diagnoza potrzeb i zasobów Gminy Chrzypsko Wielkie, a w drugim etapie 7 inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez mieszkańców.

 

Ocalić od zapomnienia - kuchnia naszych babć - inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich w Ryżynie, mająca na celu przypomnienie lokkalnych tradycji kulinarnych, poszukiwanie starych rodzinnych przepisów, integrację międzypokoleniową i poznawanie lokalnych tradycji - przepisów, smaków, a także gwary związanej kuchnią. Zadanie rozwinęło się i wzbogaciło w trakcie realizacji. Mieszkanki Ryżyna zgromadziły 20 rodzinnych przepisów, na m.in. takie tajemnicze potrawy jak "kwasitko", "śleperyby z lotunkami" czy "naworka". Przepisy zostały ujęte w wydaną we własnym zakresie przez GOKiBP książkę kucharską i wydrukowane. Wszystkie przekazane przepisy zostały przygotowane przez ich autorki na imprezę podsumowującą projekt. Publiczność zgromadzona w pękającej w szwach świetlicy wiejskiej dokonała oceny potraw i w głosowaniu wybrała najsmaczniejszą potrawę. Podczas spotkania odbyły się również prezentacje sposobów nakrywania stołów, prezentacja z konkursem nt. dawnych sprzętów kuchennych i domowych, konkurs znajomości gwary wielkopolskiej, występ zaprzyjaźnionej grupy śpiewaczej "Chojanki" oraz wspólna biesiada. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W dniu imprezy rozszedł się nakład 100 szt. książki kucharskiej, obecnie przygotowywany jest dodruk.

Różne oblicza konia - historia Orla Wielkiego - inicjatywa mieszkańców sołectwa Orle Wielkie, polegająca na przygotowaniu wieloaspektowego wydarzenia, którego wspólnym tematem był koń. Na uczestników wydarzenia czekał pokaz skoków przez przeszkody oraz przewozy bryczką, a także wystawa malarstwa historycznego i wystawa starego sprzętu rolniczego, obsługiwanego z pomocą koni. Aby uatrakcyjnić wydarzenie i przyciągnąć na nie rodziców z dziećmi, zapewniono rozrywki w postaci dmuchańców, waty cukrowej, a cały dzień z końmi zwieńczono integrującą biesiadą z muzyką lokalnego zespołu muzycznego.

Poznajemy gatunki muzyki rozrywkowej - inicjatywa zgłoszona przez grupę mieszkańców sołectwa Chrzypsko Małe, polegająca na działania z edukacji kulturalnej w obszarze muzyki. Zadanie polegało na organizacji pięciu niskobudżetowych koncertów muzyki na żywo, łączących w sobie aspekt artystyczny z edukacyjnym. Każdy koncert prezentował inny gatunek muzyki rozrywkowej (country, blues, jazz, rock, reggae) - poprzedzony był prezentacją historii i kluczowych wykonawców, a muzycy podczas koncertów opowiadali zarówno o specyfice gatunku, jak i o historii wykonywanych utworów. Każdy koncert gromadził publiczność od 40 do 80 osób.
 

Płyniemy w świat kultury - inicjatywa zgłoszona przez Parafię pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim. Celem inicjatywy była aktywizacja kulturalna dzieci i rodziców, poprzez ustawienie na terenie przykościelnym (blisko Jeziora Chrzypskiego) łodzi z masztem i sterem, wyposażonej w "skrzynie pełne kultury". Inicjatywa została zrealizowana. Z dofinanowania zakupione zostało wyposażenie łodzi - tj. skrzynie, materiały plastyczne i materiały wykorzystywane jako plastyczne (kamienie, liny). Cztery "skrzynie pełne kultury" to: "skrzynia pełna muzyki", zawierająca materiały do samodzielnego wykonywania instrumentów perkusyjnych, "skrzynia pełna kolorów", zawierajaca materiały malarskie, "skrzynia pełna wyobraźni" - materiały do malowania kamieni na mozaikę przy łodzi, "skrzynia pełna powiązań" zawiera natomiast liny oraz instrukcje wykonywania różnych węzłów żeglarskich. Łódź ze skrzyniami była dostępna w sierpniu i wrześniu dla wszystkich zainteresowanych dzieci i dorosłych, a raz w tygodniu odbywały się przy niej zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych. Wtedy "skrzynie pełne kultury" wykorzystywane było pod okiem animatorów, prowadzących zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych.

Warsztaty sztuki dożynkowej - inicjatywa realizowana w sołectwie Mylin, polegająca na przypomnieniu i odnowieniu tradycji, związanych z ozdobami wykonywanymi z naturalnych materiałów. Pierwszym działaniem w ramach tej inicjatywy były warsztaty, podczas których osoby przygotowujące wieńce dożynkowe w różnych sołectwach gminy spotkały się, by wymienić się umiejętnościami i różnymi technikami wykonywania tradycyjnych wieńców. Kolejne warszaty zorganizowane zostały przez samych mieszkańców, którzy między sobą dzielili się umiejętnościami wykonywania ozdób domowych. Ostatnie dwa spotkania warsztatowe prowadzone były przez instruktorkę, specjalizującą się w ozdobach plecionkarskich

Wakacyjna akademia rękodzieła z chrzanem w tle i powrót św. Wawrzyńca - to inicjatywa realizowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw - Białcza i Łężec. W Białczu zrealizowany został cykl warsztatów, począwszy od zajęć plastycznych i konkursu "Krajobraz wsi z chrzanem w tle", w którym udział wzięła ok. 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Wszystkie kolejne warsztaty gromadziły ok. 25 osób, a ich tematami było: wykonywanie biużuterii, quilling, dekorowanie stołów i filcowanie. Podsumowaniem tej części inicjatywy były warsztaty o zdrowym żywieniu oraz biesiada pod hasłem "Festiwal smaków z chrzanem i nie tylko".
W Łężcach inicjatywa polegała na "powrocie św. Wawrzyńca" - w sensie dosłownym i przenośnym. Drewniana rzeźba św. Wawrzyńca znajdowała się niegdyś w centum wsi. Obecnie jest już zniszczona i nie nadaje się do prezentacji na zewnątrz. Projekt mieszkańców Łężec polegał na przypomnieniu o obecności tej figury, przypomnieniu historii wsi oraz na spotkaniu z rzeźbiarzem, który przygotował replikę rzeźby, zaprezentował twórczość rzeźbiarską oraz opowiedział o symbolice przedstawienia postaci świętych.

Warsztaty dla mieszkańców Charcic - inicjatywa zgłoszona przez mieszkańców sołectwa Charcicie. Zgodnie z założeniem odbył się cykl warsztatów: pierwszy to wykonanie przez dzieci i młodzież graffiti na płocie przy świetlicy wiejskiej pod kierunkiem instruktora. Kolejne warsztaty dotyczyły koronkarstwa i orgiami, i prowadzone były przez utalentowane mieszkanki sołectwa dla wszystkich zainteresowanych. Ostatnie warsztaty dotyczyły wykonania z drewna przedmiotów użytkowych, a w ich wyniku uczestnicy pod kierunkiem stolarza wykonali samodzielnie drewniane ławy do altany przy placu zabaw.

Gminny Ośrodek Kultury Chrzypsko,  ul. Główna 22, Chrzypsko Wielkie, tel. 61 295 14 08
Wykonanie strony: Joomla :: SOLmedia.pl