Po ogłoszeniu (17.04.1946r.) "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi" przystąpiono do planowanej budowy sieci bibliotek publicznych. Rozwiązanie tego zadania nastąpiło w trzech etapach:

  • w pierwszej z inicjatywy Naczelnej Dyrekcji Bibliotek skoncentrowano się na organizacji istniejących i budowę nowych bibliotek miejskich i powiatowych. Etap ten zakończono w 1947 r. Powiatowa Centrala Biblioteczna w Międzychodzie otrzymała nazwę Powiatowej Biblioteki Publicznej.
  • drugi etap ujmuje lata 1948-1949. W tym okresie główny nacisk położono na organizację bibliotek gminnych i małomiejskich. W tym czasie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Międzychodzie otrzymała etat. Kierownikiem biblioteki została Maria Dłużewska-Stańczak (1.09.1948-1954r.), która w porozumieniu z władzami szkolnymi opracowała dokładny plan sieci bibliotek szczebla gminnego w powiecie. Zgodnie z planem w 1949 r. powstała Gminna Biblioteka w Chrzypsku Wielkim.
  • w trzecim etapie powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu. W ten sposób z końcem 1949 r. powiat  międzychodzki posiadał pełną sieć bibliotek publicznych na którą się składały:  1 biblioteka powiatowa, 2 miejskie, 5 gminnych i 38 punktów bibliotecznych.

W 1954 r. przeprowadzono reorganizację podziału administracyjnego wsi. Zlikwidowano gminy i utworzono gromady. Połączono Powiatową Bibliotekę z Miejską. Biblioteki gminne zmieniały nazwy na gromadzkie. Gromad w powiecie było więcej niż gmin i trzeba było organizować nowe biblioteki. Tak powstała filia w Białokoszu (1966). W gminie działo 7 punktów bibliotecznych (Białcz, Białokosz, Chrzypsko Małe, Gnuszyn, Izdebno, Mylin, Orle Wielkie, Śródka).

Zgodnie z dekretem z dnia 17.04.1946 r. obowiązki zapewnienia bibliotekom odpowiednich lokali spoczęły na organach Samorządu Terytorialnego. One też zostały zobligowane do łożenia środków na wyposażenie lokali bibliotek i ich utrzymanie. Obowiązki zapewnienia odpowiednich lokali bibliotecznych przeszły na rady narodowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim powstała w 1949 roku z inicjatywy Sabiny Statuckiej - ówczesnego sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej. Od tej pory zaczęła gromadzić zbiory oraz podstawowy sprzęt biblioteczny. W pierwszym roku działalności placówka pozyskała 500 książek, a pierwszą bibliotekarką (od 1951 roku) była p. Gabriela Piechota (p.m. Zandecka). Przy pracach pomagał pan Zenon Żuchowski, pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzychodzie. W 1961 roku bibliotekę przejął p. Jan Kaczmarek. Po dwóch latach zrezygnował (z przyczyn zdrowotnych), a stanowisko kierownika biblioteki objęła p. Aniela Kaczmarek (żona). Od marca 1982 kierownikiem a od 1999 r. dyrektorem była p. Sabina Ciesielska (do 2002 r.). W latach 2003-2014 roku stanowisko dyrektora pełniła p. Irena Kulczyńska.

W roku 2014 Rada Gminy Chrzypsko Wielkie, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, podjęła decyzję o połączeniu Biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od stycznia 2015 biblioteka funkcjonuje jako część samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury Chrzypsko,  ul. Główna 22, Chrzypsko Wielkie, tel. 61 295 14 08
Wykonanie strony: Joomla :: SOLmedia.pl